ที่วัดแม่เทียบ ต.บางกระทุ่ม อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก ได้มีชาวบ้านได้ช่วยกันขุดต้นตะเคียนทองจากกลางนา ห่างจากวัดประมาณ 4 กิโลเมตร หลังจากที่มีคนจาก จ.กาญจนบุรี มาเล่าให้ชาวบ้านฟังว่า ได้ฝันเห็นลำคลองที่กำลังขุดเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง มีต้นตะเคียนทองอยู่ ชาวบ้านจึงใช้รถแบคโฮขุดลึกลงไปประมาณ 15 เมตร จึงพบ แต่เมื่อขุดเรื่อย ๆ พบว่ามีความยาวแบบสมบูรณ์มากถึง 31 เมตร กิ่งสาขายาวถึง 42 เมตร เส้นผ่าศูนย์กลาง 4.5 เมตร