อ.นบพิตำ - อ.สิชล ยังท่วมหนัก

หลังได้เกิดน้ำป่าหลากลงมาจากเทือกเขา ในแถบ อ.นบพิตำ อ.สิชล ไหลหลากเข้าท่วม ในหลายพื้นที่ ลัพัดเอาร่างของนายมีชัย รักขนาน อายุ 37 ปี ชาวตำบลนาเคียน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช เสียชีวิต ขณะที่ ในต.กรุงชิง น้ำท่วมหนัก ต้องอพยพประชาชน มาพักอาศัยอยู่ที่โรงเรียนบ้านปากลง ที่ถูกจัดเป็นศูนย์อพยพชั่วคราว