ในค่ำคืนนี้คนไทยจะมีโอกาสชมปรากฎการณ์ฝนดาวตกเจมินิดส์ ในกลุ่มดาวคนคู่ ที่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า ในจุดที่ไร้เมฆบดบัง และแสงรบกวน และเด็กๆใต้ก็มีโอกาสขึ้นมาชมปรากฎการณ์นี้ บนยอดดอยอินนทนนท์ จ.เชียงใหม่