ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันพุธ ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2563

สัมมนา "สานพลัง ปฏิรูปสังคม ให้ชุมชนเข้มแข็ง"

1.68K 997
สัมมนา สานพลัง ปฏิรูปสังคม ให้ชุมชนเข้มแข็ง

คณะกรรมาธิการปฏิรูปสังคมฯ ร่วมกับ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) มูลนิธิสัมมาชีพสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) สำนักงานประสานการพัฒนาสังคมสุขภาวะ (สมพส.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และเครือข่ายภาคประชาชน จัดสัมมนาเรื่อง สานพลัง ปฏิรูปสังคม ให้ชุมชนเข้มแข็ง ณ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน เขตบางกะปิ

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องทิศทางของระบบและโครงสร้างการปฏิรูปด้านสังคมระหว่างผู้แทนหน่วยงานและองค์กรภาคีต่าง ๆ รวมถึงเป็นการเปิดพื้นที่ร่วมกับภาคประชาชนในการมีส่วนร่วมขับเคลื่อการปฏิรูปด้านสังคมและชุมชนให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องและ เป็นรูปธรรม

สัมมนาครั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิร่วมปฐกถา อาทิเช่น ศาตราจารย์ นายแพทย์ประเวศ วสี ศาตราภิชาน ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ศาตราจารย์ กิตติคุณ ดร.เทียนฉาย กีระนันทน์ ประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ และนายอำพล จินดาวัฒนะ ประธานกรรมาธิการปฏิรูปสังคม ชุมชน เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส

ภาพโดย สมศักดิ์ เนตรทอง


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย สมศักดิ์ เนตรทอง
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend