โพลชี้คนส่วนใหญ่ขอทำประชามติ "รธน."

กรุงเทพโพลล์ พบคนส่วนใหญ่ต้องการให้ทำประชามติร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ส่วนระยะเวลาที่เหมาะสมกับการเลือกตั้ง ควรรอให้มีการปฏิรูปแล้วเสร็จทุกด้านก่อน