ไทยทิคเกตเมเจอร์ เปิดจำหน่ายบัตรเข้าชมวันแรกเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม โดยมีแฟนบอลไปเข้าคิวต่อแถวตามสาขาต่างๆ อย่างเนื่องแน่น ตั้งแต่ก่อนเวลาทำการ รวมถึงแฟนบอลอีกส่วนหนึ่งที่จองตั๋วผ่านทางระบบออนไลน์ทำให้บัตรถูกจับจองอย่างรวดเร็วจนระบบจำหน่ายตั๋วของ ไทยทิคเกตเมเจอร์ ได้ขึ้นว่าตั๋วถูกจำหน่ายหมดแล้วทุกราคาภายในเวลาไม่กี่สิบนาที