ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันจันทร์ ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2563

รัฐบาล เผยแพร่ "ตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ" พระชนมายุ 5 รอบ"

13.56K 822
รัฐบาล เผยแพร่ ตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ พระชนมายุ 5 รอบ

ที่ทำเนียบ - 12 ธ.ค. 57 - รัฐบาล เผยแพร่ "ตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ" พระชนมายุ 5 รอบ" พร้อมเชิญชวนประชาชนใส่เสื้อสีม่วงตลอด เม.ย.58

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี(สปน.) ได้เผยแพร่ข่าว โดยเปิดเผยว่า เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 5 รอบ ในวันที่ 2 เมษายน 2558 รัฐบาลโดยคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้มีตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติฯ โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติฯ และความหมายด้วยแล้ว 

ทั้งนี้คณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ จึงขอเชิญชวน ดังนี้ประชาชนประดับธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือน โดยประดับในระยะเวลาของการจัดงานเฉลิมพระเกียรติตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ส่วนผืนผ้าของธงตราสัญลักษณ์เป็นสีม่วง และขอเชิญชวนประชาชนแต่งการด้วยเสื้อสีม่วงประดับตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตลอดเดือนเมษายน 2558 หรือตามอัธยาศัยและความเหมาะสม และหากหน่วยงานหรือประชาชนมีความประสงค์นำตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไปประดับในโครงการ กิจกรรม หรือสิ่งของใดๆ ก็ตาม ให้ขอพระราชทานพระราชานุญาตไปยังกองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สำนักราชเลขาธิการ ในสวนจิตรลดา โทร. 0 2280 1640-1 ต่อ 123


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend