คณะทำงานแก้ไขปัญหาสุขภาพและสิ่งแวดล้อมชุมชนคลิตี้ล่าง ของสถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาหารือเพื่อกำหนดแนวทางฟื้นฟูห้วยคลิตี้ จ.กาญจนบุรีหลังศาลมีคำสั่งให้กรมควบคุมมลพิษฟื้นฟูลำห้วยจากการปนเปื้อนสารตะกั่ว