เอ็นจีโอ ไม่มั่นใจท่าทีไทยช่วยลดโลกร้อน

กลุ่มคณะทำงานโลกเย็นที่เป็นธรรม ไม่มั่นใจ ท่าทีไทยในการประกาศลดก๊าซเรือนกระจกในเวทีโลก ที่จะมีการเจรจาเรื่องโลกร้อน UNFCCC ครั้งที่ 20 ที่จะเริ่มต้นขึ้นที่ประเทศเปรู ระหว่างวันที่ 9-12 ธันวาคมนี้ แม้รัฐบาลเตรียมประกาศจุดยืนลดก๊าซเรือนกระจกให้ได้ร้อยละ 7 ในปี 2020 ก็ตาม

ก่อนการเจรจาเรื่องโลกร้อน UNFCCC ครั้งที่ 20 ที่จะเริ่มต้นขึ้นที่ประเทศเปรู ระหว่างวันที่ 9-12 ธันวาคมนี้ เป้าหมายของการประชุมคือหาแนวทางเพื่อลดก๊าซเรือนกระจก โดยรัฐบาลไทย เตรียมประกาศจุดยืนการลดก๊าซเรือนกระจกให้ได้ร้อยละ 7 ในปี 2020 แต่ในการประชุมร่วมกันของคณะทำงานโลกเย็นที่เป็นธรรมและชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ไม่ค่อยมั่นใจต่อท่าทีดังกล่าวว่าสามารถทำได้จริงหรือไม่

โดยเจ้าหน้าที่จากโครงการจับตาพลังงาน นายสันติ โชคชัยชำนาญกิจ บอกว่า มีความพยายามเดินหน้าขยายสัดส่วนการใช้พลังงานจากถ่านหินเพิ่มขึ้น ซึ่งปัจจุบันสัดส่วนการใช้ไฟฟ้าตามแผนการใช้พลังงาน 5 ปี (PDP) ของกระทรวงพลังงาน ได้เพิ่มสัดส่วนการใช้ไฟฟ้าจากถ่านหินจากเดิมร้อยละ 20 เป็นร้อยละ 30 ซึ่งอาจจะส่งผลต่อปัญหาการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดอ๊อกไซด์ที่ส่งผลต่อปัญหาโลกร้อน

ขณะที่ คณะทำงานโลกเย็นที่เป็นธรรม นางสาวฝ้ายคำ หาญณรงค์ บอกว่าไม่มั่นใจต่อท่าทีในการประกาศจุดยืนของรัฐบาลไทย ต่อการลดก๊าซเรือนกระจกเพราะการผลักดันโรงไฟฟ้าถิ่นที่เป็นต้นเหตุของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออ๊กไซด์ยังคงมีเพิ่มขึ้น