"แกนนำสวนยาง จ.ตรัง" นัดชุมนุมวันพรุ่งนี้

นายสิงห์สยาม มุกดา แกนนำเกษตรกรชาวสวนยาง ยืนยันว่า ในวันที่ 10 ธันวาคมนี้ เกษตรกรจากหลายๆ อำเภอของจังหวัดตรัง จะออกมาเคลื่อนไหวเพื่อขอความเห็นใจจากทางรัฐบาล ให้ช่วยเข้ามาแก้ไขปัญหาราคายางตกต่ำโดยเร็ว เนื่องจากขณะนี้เกษตรกรกำลังได้รับความเดือดร้อนอย่างมาก และมีแนวโน้มที่ราคายางอาจจะร่วงลงไปมากกว่านี้ ทั้งๆ ที่ปัจจุบันก็เหลือเพียงแค่กิโลกรัมละ 30 บาทเศษ หรือ 3 กิโลกรัม 100 บาทแล้ว