หลังจากมีการเคลื่อนไหว ด้วยการแจกใบปลิว ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์เพื่อนัดรวมพลชาวสวนยางในจ.ตรัง และภาคใต้เพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ปัญหาราคายางพาราในวันที่ 10 ธ.ค.57 ณ บริเวณสี่แยกอันดามัน อำเภอห้วยยอดนำโดยว่าที่ร้อยตรี สิงห์สยาม มุกดา