"รัฐ" จ่อเพิ่ม 4 มาตรการระยะสั้น ดันราคายาง

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อำนวย ปะติเส บอกว่า รัฐบาลเตรียมออก 4 มาตรการระยะสั้นเพื่อแก้ปัญหาราคายางพารา ทำให้มาตรการรวมเพิ่มเป็น 16 มาตรการ วงเงิน 5.8 หมื่นล้านบาท