เทศกาลล่า ปลาบึก เขื่อนแก่งกระจาน

นายทวี มาชู ชาวประมงเขื่อนแก่งกระจวนวางอวนจับปลาบึกขนาดใหญ่น้ำหนัก 162 กิโลกรัม ซึ่งเป็นปลาบึกตัวแรกที่จับได้ในเทศกาลล่าปลาบึกเขื่อนแก่งกระจาน ในปีนี้ และเป็นปลาบึกตัวที่ใหญ่ที่สุดที่เคยจับได้มาตามข่าว