ทำบุญฉลอง จ.ปทุมธานี ครบ 200 ปี

เช้าวันนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นายพงศธร สัจจชลพันธ์ พร้อมกับข้าราชการ พ่อค้า และประชาชน ได้ร่วมทำบุญตักบาตร วันพระใหญ่ใส่บาตรเมืองปทุม ในโอกาสครบรอบ 200 ปี จังหวัดปทุมธานี และครบรอบ 385 ปี ของอำเภอสามโคก โดยมีข้าราชการและประชาชนชาวลาดหลุมแก้ว ได้จัดเตรียมข้าวสารอาหารแห้งสำหรับใส่บาตร แด่พระภิกษุสงฆ์ สามเณร จำนวน 108 รูป ที่วัดเจดีย์หอย ต.บ่อเงิน อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี