พสกนิกรเฝ้ารอเวลาจุดเทียนชัยถวายพระพร


พสกนิกรจำนวนมากเดินทางมาเพื่อเฝ้ารอเวลาจุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม โดยได้หันหน้าไปทางอาคารเฉลิมพระเกียรติที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พร้อมกับปล่อยเสียงทรงพระเจริญ และร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ที่โรงพยาบาลศิริราช
ภาพโดย ประเสริฐ เทพศรี

พสกนิกรเฝ้ารอเวลาจุดเทียนชัยถวายพระพร

พสกนิกรเฝ้ารอเวลาจุดเทียนชัยถวายพระพร

พสกนิกรเฝ้ารอเวลาจุดเทียนชัยถวายพระพร

พสกนิกรเฝ้ารอเวลาจุดเทียนชัยถวายพระพร

พสกนิกรเฝ้ารอเวลาจุดเทียนชัยถวายพระพร

พสกนิกรเฝ้ารอเวลาจุดเทียนชัยถวายพระพร

พสกนิกรเฝ้ารอเวลาจุดเทียนชัยถวายพระพร

พสกนิกรเฝ้ารอเวลาจุดเทียนชัยถวายพระพร

พสกนิกรเฝ้ารอเวลาจุดเทียนชัยถวายพระพร

พสกนิกรเฝ้ารอเวลาจุดเทียนชัยถวายพระพร

พสกนิกรเฝ้ารอเวลาจุดเทียนชัยถวายพระพร

พสกนิกรเฝ้ารอเวลาจุดเทียนชัยถวายพระพร

พสกนิกรเฝ้ารอเวลาจุดเทียนชัยถวายพระพร