ส่วนราชการ และประชาชน จ.กาฬสินธุ์ ร่วมกัน ไถ่ชีวิตโค-กระบือ นำไปให้เกษตรกรในพื้นที่โครงการพัฒนาแก้มลิง หนองเลิงเปือย

ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ นายภุชงค์ โพธิกุฎสัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยผู้พิพากษาหัวหน้าศาล ข้าราชการทหาร ตำรวจ พ่อค้า และประชาชน ได้จัดพิธี ถวายเครื่องราชสดุดีลงนามถวายพระพร ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557 เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงมีต่อพสกนิกร และกล่าวถวายคำสัตย์ปฏิญาณตนในการเป็นข้าราชการที่ดี

จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัด และเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์ ได้ร่วมกันไถ่ชีวิตโค-กระบือ จำนวน 23 ตัว เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมมอบโค-กระบือ ที่ได้รับบริจาคจากหน่วยงานต่างๆ ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่โครงการพัฒนาแก้มลิงหนองเลิงเปือย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ใน อ.ร่องคำ และ อ.กมลาไสย ยืมเลี้ยง เพื่อการผลิตครอบครัวละ 1 ตัว