แพทย์ชี้ "ในหลวง" ไม่ได้มีพระอาการประชวรรุนแรง

คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร ออกมาชี้แจงเรื่อง พระอาการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ว่า มิได้ทรงมีพระอาการประชวรร้ายแรง เพียงแต่ยังทรงไม่พร้อมที่จะเสด็จออกจากอาคารที่ประทับ

ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ขอประชาชนอย่ากังวล กับการงดหมายกำหนดการ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการเสด็จออกมหาสมาคม ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ในวันนี้ เพราะสาเหตุนั้น เป็นเพียงเพราะคณะแพทย์มีความเห็นว่า ทรงอยู่ระหว่างการพักฟื้นเท่านั้น ไม่มีพระอาการประชวรอื่นใด ที่น่าวิตก