คณบดี คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร ออกมาชี้แจงเรื่อง พระอาการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ว่า มิได้ทรงมีพระอาการประชวรร้ายแรง เพียงแต่ยังทรงไม่พร้อมที่จะเสด็จออกจากอาคารที่ประทับ จึงขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต งดพระราชกิจ เพื่อทำการพักฟื้นพระวรกาย อย่างน้อย 1 เดือน