แถลงการณ์สำนักพระราชวัง เรื่อง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินมาประทับ ณ โรงพยาบาลศิริราช ฉบับที่ 11


ตามที่หมายกำหนดการการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ในวันศุกร์ ที่ 5 ธันวาคม 2557 ว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะเสด็จออกมหาสมาคม ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ในพระบรมมหาราชวัง เพื่อพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้พระบรมวงศานุวงศ์ ข้าราชการ และประชาชน ถวายพระพรชัยมงคล นั้น คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาได้รายงานว่า คณะแพทย์ ฯ ได้ถวายตรวจพระวรกาย เมื่อเย็นวันพฤหัสบดี ที่ 4 ธันวาคม 2557 มีความเห็นว่า ยังไม่ทรงพร้อมที่จะเสด็จออก จึงได้กราบบังคมทูลขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้งดพระราชกิจไว้ก่อน
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง5 ธันวาคม พุทธศักราช 2557

แถลงการณ์ฉ.11คณะแพทย์ขอ "ในหลวง" งดพระราชกิจ