สภาพอากาศมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของสิ่งมีชีวิต ล่าสุด หนอนไหม ได้รับผลกระทบหนัก ผลิตเส้นใยลดลง ติดตามได้จากสกู๊ป

สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง ฝนที่ไม่ตกต้องตามฤดูกาล กำลังสร้างปัญหาให้กับเกษตรผู้เลี้ยงไหม โดยที่ผ่านมาหนอนไหมจำนวนมากไม่สามารถเจริญเติบโตได้ เมื่อฝนตก หรือว่าอากาศร้อนเกินไป
อากาศที่ร้อนจัด มีผลกระทบชัดเจนต่อเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ที่ยังคงต้องพึ่งพาสภาพอากาศเป็นปัจจัยสำคัญ
ที่ผ่านมากรมหม่อนไหมได้ใช้วิธีปรับปรุงพันธุ์หนอนไหม เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรรับมือกับสภาพอากาศ แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในทันที
นอกจากหนอนไหมสายพันธุ์ดีแล้ว เกษตรกรยังต้องการผลิตเส้นไหมให้ได้คุณภาพ โดยที่ผ่านมาได้มีการนำร่องรวมกลุ่มผู้ผลิตไหมไทย รวมกับทีมวิจัยจาก ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ โดยเก็บข้อมูลเกษตรกรเข้าระบบไอที เพื่อนำมาพัฒนารูปแบบการผลิตให้เป็นที่ยอมรับมากขึ้น
วันนี้ประเทศไทยมีเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมกว่า 1 แสนราย ซึ่งยังต้องการตลาดที่เหมาะสม โดยไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลาง ซึ่งการรวมกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงไหมให้เข้มแข็ง จะเป็นกลไกสร้างตลาดได้ในอนาคตจุฑารัตน์ ทิพย์นำภา เนชั่นทีวี รายงาน