ตั้ง กก.สอบ แกงค์รีดค่าตำแหน่ง ผอ.โรงเรียน

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) นายกมล รอดคล้าย บอกว่า ได้ตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองเรื่องราวร้องทุกข์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เพื่อตรวจสอบเรื่องร้องเรียนการเรียกเก็บค่าตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

โดยมีการเรียกรับเงินรายละ 5 แสนบาทกับผู้บริหารโรงเรียนที่จะขอย้ายแต่ผู้บริหารโรงเรียนได้อัดเทปการเรียกรับเงินไว้ และได้นำเสียงที่บันทึกเทปไปแจ้งความที่สถานีตำรวจ ซึ่งในกรณีสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานจะต้องเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงให้เร็วที่สุด