"ชาวปราจีน" ร่วมสวดเจริญพุทธมนต์

ที่ลานพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 อ.เมืองปราจีนบุรี พระภัทรราชธาดาเจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรี ได้เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมนางสาวจิตรา พรหมชุติมา ผวจ.ปราจีนบุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส นำพระภิกษุกว่า 1,000 รูป ,พุทธศาสนิกชน และนักเรียนนักศึกษา รวมกว่า 3,000 คน สวมใส่เสื้อขาว ,เสื้อเหลืองเทิดพระเกียรติ ร่วมสวดเจริญพระพุทธมนต์ และปฏิบัติสมาธิภาวนาถวายเป็นพระราชกุศล ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบรอบ 87 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม 2557 นี้