ปล่อยปลา 3 แสนตัว ฟื้นฟูลำตะคองหลังแอมโมเนียรั่วปลาตาย

นครราชสีมา - เร่งฟื้นฟูลำตะคอง ประมงจังหวัดนครราชสีมา ปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืด 3 แสนตัว ชดเชยปลาถูกแอมโมเนียตาย ทน.โคราช ตรวจวิเคราะห์ ยันน้ำประปา ไม่มีสารพิษตกค้าง อุตสาหกรรม เชือดสั่งปิดโรงน้ำแข็ง 15 วัน

เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 3 ธันวาคม 2557 ที่บึงพุดซา ต.พุดซา อ.เมือง จ.นครราชสีมา ว่าที่ร้อยโทสมพร กุลบุญ ประมงจังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยแนวทางฟื้นฟูลุ่มน้ำลำตะคอง หลังเสร็จภารกิจร่วมกับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และประชาชน ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ลงสู่บึงพุดซา ลำน้ำสาขาลำตะคองว่า ขณะนี้น้ำในคลองธรรมชาติ ได้อานิสงส์จากฝนที่ตกลงมาในเขต อ.สีคิ้ว และ อ.สูงเนิน และน้ำทุ่งที่ถูกระบายมาจากนาข้าว เพื่อรอเก็บเกี่ยวตามฤดูกาล จึงมีน้ำไหลตลอดเวลา ส่งผลให้ระบบนิเวศน์โดยรวมดีขึ้นตามลำดับปลาตะเพียนขาว,ปลาตะเพียนทอง,ปลายี่สกเทศ และปลานิล ร่วม 3 แสนตัว ที่ถูกปล่อยลงลำตะคอง นำไปทดแทนปลาที่ตาย สามารถว่ายน้ำไปหากินในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากแอมโมเนีย แม้นจะทำปฏิกิริยาให้ออกซิเจนในน้ำลดต่ำลง แต่ได้สลายตัวอย่างรวดเร็ว พันธุ์ปลามีวัยเจริญพันธุ์ ประมาณ 8 เดือน คาดช่วงกลางปีหน้า จะแพร่พันธุ์ให้เพิ่มจำนวนขึ้นนับเท่าตัว ส่วนปลาที่ตายจากแอมโมเนีย รวมจำนวนหลายร้อยกิโลกรัม ซึ่งมีบางรายนำไปปรุงอาหาร ขอยืนยันไม่มีอันตรายแต่อย่างใด   ที่ลำตะคอง เส้นทางของคลองน้ำธรรมชาติ ที่ได้รับผลกระทบจากแอมโมเนีย บริเวณสถานีสูบน้ำดิบบ้านมะขามเฒ่า ต.บ้านใหม่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา ว่าที่ร้อยตรีนิรันดร์  ดุจจานุทัศน์ นายอำเภอเมือง ฯ พร้อมผู้บริหาร อปท. และ เจ้าหน้าที่สำนักประปาเทศบาลนคร (ทน.) นครราชสีมา และสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 11 นครราชสีมา ได้เดินทางมาตรวจวิเคราะห์น้ำดิบ ก่อนจะนำไปผลิตน้ำประปา แจกจ่ายให้พี่น้อง ประชาชน ในเขต ทน. ฯ และ อปท. รอบนอก กว่า 3 แสนคน ผลระบุไม่พบแอมโมเนีย และสารพิษตกค้างแต่อย่างใด มีค่าความเป็นด่างเล็กน้อย สามารถนำไปใช้กิจกรรมอุปโภค บริโภค ได้   ด้านนายประชา  มีธรรม หัวหน้าสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา ให้สัมภาษณ์การบังคับใช้ข้อกฎหมายกับโรงน้ำแข็งโคกกรวด ต้นเหตุทำแอมโมเนีย ไหลลงลำตะคอง ว่า ใช้มาตรา 39 ความผิด กรณีผู้ประกอบกิจการโรงงานใดจงใจไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง โดยไม่มีเหตุอันควรหรือในกรณีที่ปรากฏการประกอบกิจการ อาจก่อให้เกิดอันตราย ความเสียหายหรือความเดือดร้อนอย่างร้ายแรงแก่บุคคลหรือทรัพย์สินที่อยู่ในโรงงาน หรือที่อยู่ใกล้เคียง จึงมีคำสั่งให้หยุดประกอบกิจการจนกว่าจะปรับปรุงแก้ไขภาย เบื้องต้น 15 วัน หากดำเนินกิจการต่อไป ต้องผ่านการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ก่อน