ไทยติดอันดับ 85 ประเทศคอร์รัปชั่นโลก

ดัชนีภาพลักษณ์คอรัปชั่นประจำปีนี้ระบุโซมาเลียเป็นประเทศที่มีการคอร์รัปชั่นสูงสุด และเดนมาร์กน้อยที่สุด ส่วนไทยติดอันดับ 85 และหลายประเทศที่มีเศรษฐกิจดีกลับมีการคอร์รัปชั่นเพิ่มขึ้น

องค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติหรือทีไอ ที่มีสำนักงานในกรุงเบอร์ลินของเยอรมนี เปิดเผยดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชั่น (Corruption Perceptions Index) หรือซีพีไอ ประจำปี 2557 โดยระบุว่า มีการคอร์รัปชั่นเพิ่มขึ้นในหลายประเทศที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจดีที่สุด เพราะการเติบโตกระตุ้นให้เกิดการใช้อำนาจในทางมิชอบของผู้นำและเจ้าหน้าที่ระดับสูงเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว

ดัชนีซีพีไอ เป็นการสำรวจความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการคอรัปชั่นของภาครัฐในประเทศต่างๆรวม 175 ประเทศ โดยให้คะแนนจาก 0-100 โดย 100 คะแนนเต็มหมายถึงมีการคอรัปชั่นน้อยที่สุด และในปีนี้ประเทศที่ถูกสำรวจทั้งหมดมีคะแนนเฉลี่ย 43 คะแนน และสองในสามของประเทศที่ถูกสำรวจมีคะแนนต่ำกว่า 50 คะแนน

สำหรับปีนี้ 10 ประเทศที่มีคะแนนน้อยที่สุดหมายถึงมีการคอรัปชั่นมากที่สุด คือ โซมาเลีย (8 คะแนน) ตามด้วยเกาหลีเหนือ ซูดาน อัฟกานิสถาน ซูดานใต้ อิรักเติร์กเมนิสถาน อุซเบกิสถาน ลิเบีย และเอริเทีย

ส่วนประเทศที่มีการคอรัปชั่นน้อยที่สุด 10 อันดับ ได้แก่เดนมาร์ก (92 คะแนน) ตามด้วยนิวซีแลนด์ ฟินแลนด์ สวีเดน นอร์เวย์ สวิตเซอร์แลนด์ สิงคโปร์ เนเธอร์แลนด์ลักเซมเบิร์ก และแคนาดา
สำหรับกลุ่มประเทศภูมิภาคอาเซียน ไทยติดอันดับ 85 มี 38 คะแนนเท่ากับฟิลิปปินส์, มาเลเซีย อันดับ 50, อินโดนีเซียอันดับ 107, เวียดนามอันดับ 119 ส่วนกัมพูชา และเมียนมาร์อยู่ในอันดับ 156 เหมือนกัน

ขณะที่ประเทศที่มีคะแนนภาพลักษณ์คอร์รัปชั่นตกต่ำลงมากที่สุดอยู่ในกลุ่มประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ยักษ์ใหญ่ ได้แก่ บราซิล รัสเซีย อินเดยและจีน นอกจากนี้พบว่าจีน ตรุกี และแองโกล่า อยู่ในกลุ่มประเทศที่มีคอร์รัปชั่นมากที่สุดขณะที่ประเทศเหล่านี้มีอัตราการเติบโตทางเศษฐกิจเฉลี่ยเกินกว่า 4% ในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา โดยจีนติดอันดับที่ 100 มีคะแนนเพียง 36 คะแนน ลดลง 4 คะแนนจากเมื่อปีที่แล้ว

แต่ยังมีข่าวดีว่าประเทศที่เผชิญวิกฤติการเงินในกลุ่มยูโรโซน เช่น โปรตุเกส สเปน และอิตาลีมีอันดับดีขึ้น โดยกรีซพุ่งขึ้นเป็นอันดับ 69 ในปีนี้จากเดิมอยู่ในอันดับ 89 เมื่อปีที่แล้ว