ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันจันทร์ ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2564

วธ.เปิดตัวแล้วบุคคล 9 ภาพรับเสด็จในหลวง

2.24K 46

วธ.เปิดตัวแล้วบุคคล 9 ภาพรับเสด็จในหลวง พร้อมตีพิมพ์หนังสือประวัติกว่า 3 หมื่นเล่ม แจกนักเรียน ประชาชน ใช้เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติในการดำเนินชีวิต

เมื่อวันที่ 3 ธ.ค. นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) พร้อมด้วย ศ. ดร.อภินันท์ โปษยานนท์ ปลัดวธ. นายดนุชา สินธวานนท์ รักษาการรองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพิเศษ เพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) นำบุคคลในภาพพระราชกรณียกิจที่หายากในอดีต แถลงข่าวโครงการเผยแพร่ภาพยนตร์ตามรอยพระราชกรณียกิจ 365 วันนี้ในอดีต และตามหาบุคคลในภาพยนตร์ และบุคคลในภาพพระราชกรณียกิจที่หายากในอดีต ภายใต้กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557 โดยนายวีระ กล่าวว่า วธ.จะรวบรวมประวัติของบุคคลในภาพทั้ง 9 ภาพ จัดทำเป็นหนังสือตีพิมพ์เผยแพร่กว่า 3 หมื่นเล่ม เพื่อแจกจ่ายให้แก่ ห้องสมุดต่าง ๆ ประชาชน หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน นำไปเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติต่อไป

นายดนุชา กล่าวว่าการค้นหาบุคคลในภาพและภาพยนตร์เป็นสิงที่ดีเพราะภาพเหล่านี้หายาก หน่วยงานที่ทำหน้าที่บันทึกภาพและภาพยนตร์ไม่ค่อยได้นำมาเผยแพร่ให้ประชาชนได้รับทราบและในสมัยก่อนระบบการสื่อสารยังไม่มีความทันสมัย การเก็บรักษาฟิล์มไว้ก็อาจจะสูญหายไปบ้าง ดังนั้นการนำภาพมาเผยแพร่จึงเป็นสิ่งที่ดี อย่างไรก็ตามในการพระราชทานพระราชดำริโครงการต่างๆ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นตนอยากให้ดูสาระและแนวทางของโครงการว่าสำเร็จลุล่วงไปได้อย่างไรและโครงการเหล่านี้ก็ยังไม่ได้สิ้นสุดและยังดำเนินการต่อ

บาทหลวง วัชระ พฤกษาโรจนกุล บุคคลในภาพที่ 1 กล่าวว่า เป็นภาพแห่งความประทับใจในวัยเด็กว่า ซึ่งภาพที่มีอยู่เป็นภาพที่เคยลงหนังสือพิมพ์และแม่ตัดเก็บไว้แต่หายไปแล้ว เพราะย้ายที่อยู่บ่อย แต่ถึงจะไม่มีหลักฐานชิ้นนั้นแต่ทุกอย่างก็อยู่ในใจ และขอปิดทองหลังพระตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเคยมีพระราชดำรัสไว้ว่าการทำความดีไม่ต้องให้ใครรู้ ซึ่งตนเองก็นับถือพระเจ้าอยู่หัวเองเป็นต้นแบบในการดำเนินชีวิต เพราะท่านทำงานเพื่อประชาชน ซึ่งตนเคยคิดว่าจะเป็นทหารรับใช้ประเทศชาติ แต่สุดท้ายก็มาเป็นบาทหลวงรับใช้ศาสนาแทน

นางอุษณีย์ หะยีแวดือเระ บุคคลในภาพที่ 3 กล่าวว่า จำได้ว่าเมื่อทั้งสองพระองค์เสด็จถึงโรงเรียงร่มเกล้า สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงถามพวกเราว่า เดินทางมาโรงเรียนอย่างไร กลุ่มพวกเราตอบว่า มากับรถทหารเพค่ะ พระองค์บอกว่า ไม่ต้องพูดเพค่ะก็ได้ ให้พูดค่ะ แล้วพระองค์ทรงถามอีกว่า นำเงินมาโรงเรียนเท่าไหร่ นักเรียนในกลุ่มบางคนตอบว่า 5 บาทค่ะ ตอนนั้นฝนตกหนัก ลมพัดแรง ทั้งสองพระองค์ทรงเยี่ยม ทักทายนักเรียนเพียงครู่เดียว แล้วพระองค์เสด็จกลับ

นายขวี อินธิแสง บุคคลในภาพที่ 5 กล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตรัสถึงความเดือนร้อนที่ชาวบ้านประสบ ซึ่งได้แก่ มีน้ำไม่เพียงพอต่อความต้องการทำเกษตรกรรมของประชาชน โดยมีรับสั่งให้รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยแยก บ้านก๊กส้มโฮง ตำบลกุสุมาลย์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนในพื้นที่ โดยตนได้น้อมนำพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเรื่องการกินอยู่อย่างพอเพียงมาปรับประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันเสมอมา

นายประพันธ์ ภูสุดแสวง บุคคลในภาพที่ 9 กล่าวว่า ในขณะนั้น รับราชการในตำแหน่งพัฒนาชุมชน ได้เฝ้ารับเสด็จฯ พร้อมชาวไร่ดอนขุนห้วย เนื่องจากประสบปัญหาขาดแคลนน้ำและที่ดินเป็นลูกรังไม่สามารถเพาะปลูกได้อย่างเต็มที่ พระองค์ทรงกางแผนที่ และรับสั่งว่า พื้นที่บริเวณน้ำน่าจะทำอ่างเก็บน้ำสำหรับการเกษตรได้ และทรงมีพระราชดำริให้ทำจากสิ่งที่มีอยู่ ให้ชาวไร่ได้ปรับปรุงดิน โดยใช้ปุ๋ยหมักเพื่อพัฒนาดิน ประเทศฝรั่งมีหิมะยังปลูกพืชได้ และทำอุตสาหกรรม หากเขาเกิดภัยพิบัติ เรายังมีพื้นดินทำกินได้ ทั้งนี้ตนรู้สึกประทับใจในพระราชจริยวัตรที่พระองค์ทรงเสด็จมาช่วยเหลือประชาชน ในพื้นดินในพื้นที่ที่ยากลำบาก หากไม่ได้อยู่ในวันนั้น ก็จะไม่เห็นว่า พระองค์ทรงลำบาก และทรงงานเพื่อประชาชนแม้อยู่ห่างไกล ตนเองจึงมีความตั้งใจและทุ่มเทตลอดชีวิตการทำงาน ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง และช่วยประชาชนอยู่ให้ดำเนินตามรอยพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ทั้งนี้ วธ.ได้นำบุคคลในภาพ 9 ภาพไปลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่โรงพยาบาลศิริราชในวันนี้ด้วย


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย ธนาชัย ประมาณพาณิชย์
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend