"สงขลา" อากาศปิด - หมอกลงจัด! กระทบจราจร

สภาพอากาศในหลายพื้นที่ของ จ.สงขลา ประสบกับปัญหาหมอกลงจัด ทำให้สภาพอากาศปิด ส่งผลกระทบกับการสัญจรทั้งทางอากาศและทางบก โดยสายการบินนกแอร์เที่ยวเช้า จากสนามบินดอนเมือง มายังสนามบินหาดใหญ่ต้องล่าช้าไป 25 นาที จากตารางบินที่ต้องเดินทางมาถึงท่าอากาศยานหาดใหญ่ในเวลา 07.25 น. ต้องเลื่อนออกไปเป็นเวลา 07.50 น.