"ชาวเชียงใหม่" ร่วมกิจกรรมอนุรักษ์ต้นไม้ใหญ่

วัดนันทาราม อ.เมือง จ.เชียงใหม่ นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ ได้เป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์วันสิ่งแวดล้อมไทย ประจำปี 2557 ภายใต้ชื่องาน "เทศกาลต้นไม้ใหญ่เมืองเชียงใหม่" โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ชมรมจักรยานวันอาทิตย์, เครือข่ายภาคประชาชนเขียว สวย หอม, นักเรียนจากหลากหลายสถาบันการศึกษา และประชาชนชาวเชียงใหม่เข้าร่วมกิจกรรมอย่างเนืองแน่น