นายคงศักดิ์ ชื่นไกรลาศ เจ้าหน้าที่ศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภค มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค กล่าวว่า ขณะนี้กลไกชดเชยเยียวยา ผู้ประสบภัยจากรถโดยสารสาธารณะของประเทศไทย ยังไม่เป็นธรรมเท่าที่ควร เนื่องจากระบบการชดเชยเยียวยายังติดข้อจำกัดในหลายๆ ด้าน โดยเฉพาะวงเงินที่ค่อนข้างจำกัด ทำให้เมื่อเกิดอุบัติเหตุแต่ละครั้ง ผู้ประสบภัยต้องไปฟ้องศาลเพื่อให้ได้รับเงินเยียวยาที่เหมาะสม ที่ผ่านมูลนิธิฯ ช่วยการฟ้องร้องช่วยผู้บริโภคไปแล้วถึง 500 คดี แต่เนื่องจากการฟ้องร้องถือเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ ดังนั้นภาคประชาชนจึงเสนอให้ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพิ่มความคุ้มครองและกระบวนการชดเชยเยียวยาผู้โดยสารรถสาธารณะมากขึ้น