พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า ได้ไปประชุมหารือการเคลื่อนย้ายแรงงานที่ประเทศคูเวตเมื่อปลายเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา โดยที่ประชุมได้รับรองโครงการความร่วมมือพัฒนาแรงงานที่เดินทางไปทำงานในประเทศที่เป็นผู้รับแรงงานในกลุ่มตะวันออกกลาง 6 ประเทศ คือ บาห์เรน คูเวต โอมาน กาตาร์ ซาอุดิอาระเบียและสหรัฐอาหรับอิมิเรตส์ทั้งในเรื่องการฝึกอบรม การรับรองคุณวุฒิ และการเทียบคุณวุฒิ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาฝีมือแรงงานในสาขาที่เป็นที่ต้องการของประเทศผู้รับแรงงานในกลุ่มตะวันออกกลาง 6 ประเทศ