อธิบดีกรมการขนส่งทางบก ธีระพงษ์ รอดประเสริฐ กล่าวถึงการให้บริการรับส่งผู้โดยสารในลักษณะรถแท็กซี่ด้วยรถยนต์ส่วนบุคคลป้ายเขียวและป้ายดำผ่าน Application ก็และเรียกเก็บค่าโดยสารตามที่กำหนดผ่านบัตรเครดิต หรือที่เรียกกันว่า อูเบอร์ แท็กซี่ ว่า เป็นบริการที่ผิดกฎหมาย เพราะให้บริการรับส่งผู้โดยสารในลักษณะรถแท็กซี่ ซึ่งมีความผิดฐานใช้รถผิดประเภทมีความผิดตามมาตรา 21 ประกอบมาตรา 60 มีโทษปรับไม่เกิน 2 พันบาท