"ชาวซอยร่วมฤดี" ชนะคดี สั่งปรับปรุงภายใน 60 วัน

ที่ศาลปกครองถนนแจ้งวัฒนะ วันนี้ศาลปกครองสูงสุด ได้อ่านคำพิพากษาคดีประวัติศาสตร์ ชาวบ้านในซอยร่วมฤดี ที่ยืดเยื้อมากว่า 6 ปี ชนะคดีนี้ โดยนายเฉลิมพงษ์ กลับดี หัวหน้าศูนย์ทนายความอาสามูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ตัวแทนชาวบ้านที่ยื่นฟ้อง ได้ร่วมฟังคำพิพากษาครั้งนี้ด้วย ทั้งนี้โดยศาลปกครองสูงสุด ตัดสินพิพากษายืนตามศาลปกครองกลางคือให้เขตปทุมวันไปดำเนินการให้อาคารเป็นไปอย่างถูกต้องตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารมาตราที่ 40 41 42 และ 43 ให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน นับจากวันนี้