อยุธยา - เปิดโรงทานบริการอาหารฟรี รับกิจกรรม 5 ธันวามหาราช

09.00 น. วันที่ 2 ธ.ค. ที่หน้าสำนักงานเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พล.ต.อดิศร โฆลพ ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกสระบุรี และว่าที่ ร.ต.สมทรง สรรพโกศลกุล นายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา ได้ร่วมกันเปิดงาน 5 ธันวามหาราช

โดยมีการจัดตั้งโรงทานเป็นเวลา 3 วันตั้งแต่ 2-4 ธ.ค.นี้ มีการปิดถนนนเรศวรเป็นระยะทางยาวกว่า 300 เมตร เพื่อตั้งซุ้มอาหารให้ประชาชนได้รับประทานอาหารฟรี มีร้านค้าอาหารมาร่วมกิจกรรม รวม 50 ร้าน คาดว่าในแต่ละวัน จะมีประชาชน มารับประทานอาหาร มากกว่า 1,000 คน ขณะเดียวกันยังมีการจัดกิจกรรมบริการสาธารณประโยชน์ เช่น การเปิดจุดให้บริการตรวจซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า โดยไม่คิดค่าบริการ