เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ(สพฉ.) นพ.อนุชา เศรษฐเสถียร บอกว่า ข อให้คนไทยเตรียมพร้อมรับมืออากาศหนาวโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งกลุ่มผู้ป่วยฉุกเฉินที่ต้องดูแลตัวเองเป็นพิเศษ คือ ผู้ป่วยโรคหัวใจ ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง และผู้ป่วยโรคอัมพฤกษ์อัมพาต เพราะอากาศที่หนาวเย็นจะส่งผลให้สมองและประสาทส่วนกลางทำงานผิดปกติ รวมถึงทำให้อัตราการเต้นของหัวใจผิดปกติด้วย