"ปชช." แห่ซื้อป้าย และธงตราสัญลักษณ์ คึกคัก!

เหลือเวลาอีก 3 วันก็จะถึงวันที่ 5 ธันวาคม ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระชามายุ 87 พรรษา ทางรัฐบาล ได้เชิญชวนส่วนราชการทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาครวมไปถึงประชาชนในทั่วประเทศ จัดกิจกรรม เพื่อเป็นการร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดีที่มีต่อพระองค์ท่าน โดยขอให้ใส่เสื้อสีเหลืองตลอดเดือนธันวาคม