พิษณุโลก - บริษัทไปรษณีย์ไทย เปิดจุดให้บริการ "ไปรษณีย์ไดร์ฟทรู พิษณุโลก" เป็นแห่งแรกของภาคเหนือตอนล่างและเป็นแห่งที่ 6 ของประเทศ เพื่อตอบสนองความต้องการที่เร่งรีบของประชาชน ลดการใช้บริการหน้าเค้าเตอร์ ลูกค้าสามารถขับรถยนต์เข้าใช้บริการไปรษณีย์ระบบใหม่นี้ใช้เวลาไม่เกิน 5 นาที ระยะแรกจำกัดการบริการไม่เกิน 3 ชิ้น

วันที่ 1 ธันวาคม ที่บริเวณหน้าที่ทำการไปรษณีย์ จ.พิษณุโลก  นายจักรินทร์ เปลี่ยนวงษ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดจุดบริการ " "ไปรษณีย์ไดร์ฟทรู พิษณุโลก" เป็นแห่งแรกของภาคเหนือตอนล่างและเป็นแห่งที่ 6 ของประเทศ  ซึ่งเป็นการให้บริการรูปแบบใหม่หรือบริการช่องทางให้บริการให้กับนักธุรกิจ ข้าราชการ และประชาชนที่ต้องการส่งพัสดุไปรษณีย์ บริการ EMS .ในประเทศ  พัสดุไปรษณีย์ในประเทศ  ลงทะเบียนในประเทศ ชำระค่าโทรศัพท์ ค่าไฟฟ้า  ค่าน้ำประปา  ค่าบัตรเครดิต  หรือฝากส่งของทางไปรษณีย์แบบไม่ต้องลงจากรถยนต์ ซึ่งขั้นตอนการบริการใช้เวลาไม่เกิน 5 นาที  แต่หลักเกณฑ์การฝากต่อครั้งต้องไม่เกิน 3 ชิ้น ต่อราย
นายคนธ์  วงศ์กาฬสินธุ์  ผู้จัดการฝ่ายไปรษณีย์เขต 6  กล่าวว่า การดำเนินธุรกิจในยุคโลกาภิวัฒน์มีการแข่งขันและปรับตัวสูง  ไปรษณีย์จึงต้องพัฒนาปรับระบบการให้บริการและนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการดำเนินธุรกิจ ทำให้ผู้ซื้อและ ผู้ขายไม่จำเป็นต้องติดต่อเหมือนสมัยก่อน การจัดซื้อสินค้าง่ายเพียงปลายนิ้วสัมผัส เพื่อรับมือการซื้อขายผ่านระบบไร้สายหรืออินเทอร์เน็ตได้ จนทำให้ปริมาณการฝากส่งสิ่งของเขาสู่ทางไปรษณีย์มีจำนวนมากขึ้น ลูกค้าที่ติดต่อใช้บริกา รเพิ่มมากขึ้น เพื่อเป็นการรองรับปริมาณลูกค้าที่เพิ่มมากขึ้น จึงเปิดจุดบริการ "ไปรษณีย์ไดร์ฟทรู พิษณุโลก" เพื่อบริการลูกค้ากลุ่มที่เร่งรีบ สามารถขับรถยนต์เข้ามาใช้บริการตรงจุดบริการโดยไม่ต้องลงจากรถยนต์  ซึ่งใช้เวลาสั้น รวดเร็วประหยัดเวลา
นายสมพงษ์  บุญมี หัวหน้าไปรษณีย์จังหวัดพิษณุโลก  กล่าวว่า มีบริการ อีเอ็มเอส  10,000 กว่าชิ้น ไปรษณีย์ทั่วไปกว่า 3-5 หมื่นกว่าชิ้นต่อวัน  ซึ่งทำให้บางช่วงเวลา พื้นที่บริการชั้นบนไปรษณีย์แออัด บริการไม่ทันเนื่องจากลูกค้าบางรายมีสินค้ามาก บางรายมีสินค้าน้อย สำหรับลูกค้ารายย่อยที่มีสินค้าส่งทางไปรษณีย์ 1-3 ชิ้น สามารถใช้บริการ จุดบริการ " "ไปรษณีย์ไดร์ฟทรู พิษณุโลก" ซึ่งจะช่วยให้บริการได้รวดเร็วภายใน 5 นาทีต่อรายเท่านั้น

เปิดไปรษณีย์ไดร์ฟทรูบริการใหม่ ไม่ต้องลงจากรถ

เปิดไปรษณีย์ไดร์ฟทรูบริการใหม่ ไม่ต้องลงจากรถ

เปิดไปรษณีย์ไดร์ฟทรูบริการใหม่ ไม่ต้องลงจากรถ