"มหาดไทย" ยกเลิก สกุล "อัครพงศ์ปรีชา" แล้ว

วันที่ 1 ธ.ค. 57 - แหล่งข่าวระดับสูงจากกระทรวงมหาดไทย กล่าวถึงกรณีที่ พล.อ.อ.สถิตย์พงษ์ สุขวิมล ราชเลขานุการ ในพระองค์ฯ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกองกิจการในพระองค์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร กองกิจการในพระองค์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ โดยสำนักงานราชเลขานุการในพระองค์ ได้มีหนังสือ ที่พว 0005.1/ เรื่อง ยกเลิกชื่อ สกุลพระราชทาน อัครพงศ์ปรีชา ลงวันที่ 28 พ.ย.57 ถึง นายวิบูลย์ สงวนพงศ์ ปลัดกระทรวงมหาดไทยนั้นล่าสุดรายงานข่าวแจ้งว่า นายกฤษฎา บุญราช อธิบดีกรมการปกครอง ได้รับหนังสือดังกล่าว ในช่วงวันอาทิตย์ที่ 30 พ.ย.57 ที่ผ่านมา โดยได้มีการดำเนินการ แจ้งไปยังสำนักงานเขตที่มีผู้ใช้นามสกุล อัครพงศ์ปรีชา ทันที เพื่อให้ดำเนินยกเลิกนามสกุลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยให้กลับไปใช้นามสกุลเดิม