รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ระบุว่า ขณะนี้ได้รับข้อเสนอเกี่ยวกับการยกร่างรัฐธรรมนูญ จากกรรมาธิการของ สนช.ทั้ง 16 คณะเรียบร้อยแล้ว โดยเตรียมจะสรุปข้อเสนอทั้งหมด ก่อนส่งให้สภาปฏิรูปต่อไป