ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันอังคาร ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2564

สนช.รับร่างกฎหมายอุ้มบุญ

719 622

สนช.ผ่านวาระแรก ร่างกฎหมาย อุ้มบุญ พร้อมตั้งกรรมาธิการฯ พิจารณาใน 30 วัน

การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เพื่อพิจารณา ร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ พ.ศ. ... ซึ่งคณะรัฐมนตรี (ครม.) เป็นผู้เสนอ  สนช. ได้เห็นชอบให้มีการตั้งคณะกรรมการคุ้มครองเด็ก ที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยเจริญพันธุ์ทางการแพทย์  หรือ กคพ. เข้ามาทำหน้าที่ กำหนดนโยบายคุ้มครอง ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษา วิจัยทางจริยธรรม รวมทั้งควบคุม และตรวจสอบการให้บริการเกี่ยวกับเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ 

รวมถึง ยังให้ทาง กคพ. กำหนดหลักเกณฑ์ และมาตรฐานการให้บริการเกี่ยวกับเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันทางการแพทย์  ห้ามดำเนินการให้มีการตั้งครรภ์แทนเพื่อประโยชน์ทางการค้า และกำหนดบทลงโทษผู้ที่ฝ่าฝืนกฎหมายฉบับนี้ ด้วย   โดย ที่ประชุม สนช.ให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาฯ 18 คน ขึ้นมาเพื่อพิจารณาภายใน 30 วัน


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend