ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันอังคาร ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2564

ป.ป.ช.เตรียมเสนอเพิ่มอำนาจเอาผิด เรียกรับสินบนถึงประหารชีวิต

3.56K 7.02K

การประชุมสภานิติบัญญัติในวันพรุ่งนี้ มีประเด็นที่น่าสนใจคือ ป.ป.ช.จะเสนอแก้ไข พ.ร.บ. ป.ป.ช.ฉบับใหม่ เพิ่มอำนาจในการยึดทรัพย์ และเอาผิดเจ้าหน้าที่รัฐต่างประเทศ ที่เรียกรับสินบนถึงขั้นประหารชีวิต

กรรมการ ป.ป.ช.ภักดี โพธิศิริ บอกว่าในการประชุม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ วันที่ 27 พ.ย. นี้ ป.ป.ช.จะเสนอร่าง พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ. ป.ป.ช. พ.ศ. 2542 ซึ่งสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้บรรจุเป็นวาระการประชุมแล้ว

โดยร่างแก้ไข พ.ร.บ. ป.ป.ช.มีประเด็นสำคัญคือ ให้ริบหรือยึดทรัพย์สินที่มีการแปรสภาพได้ด้วย ซึ่งที่ผ่านมาตามประมวลกฏหมายอาญากำหนดว่าการจะยึดทรัพย์สินคืน ทรัพย์สินนั้นต้องเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด แต่หากมีการแปลงสภาพทรัพย์สินไปแล้ว ก็ไม่สามารถยึดได้

ป.ป.ช.จึงขอแก้ไขเพิ่มเติมกรณีทรัพย์สินที่ถูกทุจริตมามีการแปลงสภาพก็ให้สามารถยึดทรัพย์สินได้ รวมถึงทรัพย์สินอยู่ในต่างประเทศ เพราะ ป.ป.ช.ได้เป็นสมาชิกของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ส่วนกรณีที่ขอแก้ไขเพิ่มเติม ให้ครอบคลุมถึงการทุจริตกรณีเจ้าหน้าที่รัฐต่างประเทศ ที่เรียกรับสินบน ซึ่งหากผิดมีโทษสูงสุดถึงขั้นประหารชีวิต คุณภักดีเป็นการดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ที่ ป.ป.ช.เคยร่วมให้สัตยาบันไว้ จึงทำให้ครอบคลุมบุคคลที่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐต่างประเทศ

สำหรับ ร่าง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติม ป.ป.ช. ในหมวด 8/1 ที่ว่าด้วย การดำเนินคดีอาญาเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลต่างประเทศ เจ้าหน้าที่ขององค์การระหว่างประเทศ ในมาตรา 27 ให้เพิ่มความ ผู้ใดเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐบาลต่างประเทศ หรือเจ้าหน้าที่ขององค์การระหว่างประเทศ เรียก รับ ทรัพย์สินหรือประโยชน์ ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 5-20 ปี หรือจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่ 100,000 -400,000 บาท หรือประหารชีวิต จากเดิมมีเพียง จำคุกตั้งแต่ 1-10 ปีหรือปรับตั้งแต่ 20,000-200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

นอกจากนี้ยังมีประเด็นอื่นที่น่าสนใจ คือ ในมาตรา 13 กำหนดให้ ข้าราชการการเมืองตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการการเมือง ผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น และผู้ช่วยบริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองท้องถิ่น ที่ยื่นต่อ ป.ป.ช. ให้เปิดเผยให้สาธารณชนทราบโดยเร็ว จากเดิมบัญชีทรัพย์สินฯที่ต้องเปิดเผยต่อสาธารณชน มีเพียงของนายกฯ รัฐมนตรี ส.ส. ส.ว

คุณวิชา มหาคุณ กรรมการ ป.ป.ช. บอกว่า เหตุผลที่ให้ผู้บริหารท้องถิ่นต้องเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินต่อสาธารณชน เพราะประชาชนในพื้นที่เรียกร้องในเรื่องการตรวจสอบท้องถิ่นเข้ามามาก ซึ่งผู้บริหารท้องถิ่นก็เป็นผู้บริหารราชการแผ่นดินเรียกว่าเป็นนายกน้อย เป็นผู้มีอำนาจตัดสินในการใช้งบประมาณ ควรให้มีการตรวจสอบ ซึ่งการตรวจสอบจากประชาชนน่าจะได้ผลดีขึ้น


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend