ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันจันทร์ ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2564

ครม.เพิ่มเงินค่าครองชีพ ขรก. - ลูกจ้างชั้นผู้น้อย

2.87K 1.59K

เมื่อวันที่ 18 พ.ย.2557 เวลา 14.45 น. พ.อ.สรรเสริญ แก้วกำเนิด รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า มีมติเห็นชอบเกี่ยวกับร่างระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ และลูกจ้างชั่วคราวในส่วนราชการ ฉบับที่... พ.ศ.... ตามที่กระทรวงการคลังเสนอเข้ามา จากเดิมที่มีระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการชั้นผู้น้อย และลูกจ้างชั่วคราวในส่วนราชการ ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2555 ว่าเกี่ยวกับการที่ ข้าราชการและลูกจ้างชั่วคราวในส่วนราชการที่ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างไม่ถึง 12,285 บาท ให้ได้รับการครองชีพชั่วคราวเพิ่มอีก 1,500 บาท แต่ต้องไม่เกินจำนวนเงินเดือนหรือค่าจ้าง 12,285 บาท ส่วนที่สองลูกจ้างชั่วคราวหรือทหารกองประจำการที่ไม่ถึง 9,000 บาท ก็เพิ่มให้ครบ 9,000 บาท สำหรับระเบียบฉบับใหม่ จะปรับฐานเงินเดือนใหม่ว่า 13,285 บาท และปรับเงินค่าครองชีพชั่วคราว จากเดิมอัตรา 1,500 บาท เป็น 2,000 บาท โดยต้องไม่เกิน 13,285 บาท สำหรับข้าราชการชั้นผู้น้อยหรือทหารกองประจำการ ผู้มีรายได้ไม่เกิน 10,000 บาท จะให้เพิ่มค่าครองชีพไม่เกิน 10,000 บาท ทั้งนี้ ก็เพื่อช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต 

พ.อ.สรรเสริญ กล่าวว่า นายกรัฐมนตรีได้แสดงความเป็นห่วงการปรับขึ้นค่าครองชีพชั่วคราวให้กับข้าราชการชั้นผู้น้อย แม้กระทั่งการจ่ายเงินช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร ชาวนา ชาวสวนยาง โดยนายกรัฐมนตรีได้ขอให้กระทรวงพาณิชย์ไปกำหนดมาตรการป้องกันผู้ที่ฉกฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่มีปรับราคาพลังงานด้วย


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend