ปลัดกระทรวงการคลังเผยผลปิดบัญชีโครงการจำนำข้าว 15 โครงการใน 5 รัฐบาลขาดทุน 6.8 แสนล้านบาท จากต้นทุน 1.1 ล้านล้านบาท ระบุโครงการจำนำข้าวในรัฐบาลยิ่งลักษณ์ ขาดทุนมากสุด 3 ปี 5.18 แสนล้าน และตัวเลขการปิดบัญชีดังกล่าวเป็นแค่ตัวเลขเบื้องต้น ต้องรอผลการตรวจสอบจนถึงสิ้นเดือนกันยายน 2557 ซึ่งอาจะขาดทุนเพิ่มหรือลดลงก็ได้