ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันอาทิตย์ ที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2564

สปช.ระดมความเห็นปฎิรูปประเทศ

476 1

กลกร เวียงดอนก่อ ผู้สื่อข่าวเนั่นทีวี กับความเคลื่อนไหวของ สปช.ที่วันนี้มีการจัดสัมนา เพื่อระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิรูปประเทศ ซึ่งได้ดำเนินมาถึงวันสุดท้ายแล้ว

ความเคลื่อนไหวของสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ หรือ สปช.ในวันนี้ ยังคงมีการจัดสัมมนา "สานพลัง สปช. ออกแบบอนาคตประเทศไทย" เป็นวันสุดท้าย โดยกำหนดช่วงเช้าวันนี้ จะเป็นการสัมมนากลุ่มใหญ่ นำเสนอผล Scenario for Thailand โดยผู้แทนของแต่ละกลุ่ม

ขณะที่ช่วงบ่ายเป็นการแบ่งกลุ่มย่อยตามคณะกรรมาธิการวิสามัญประจำสภาจำนวน 18 คณะ ก่อนที่ประธาน สปช. เทียนฉาย กีระนันทน์ จะแถลงข่าวสรุปการสัมมนาทั้งหมดด้วยตัวเองโดยโฆษกวิป สปช.ชั่งคราว วันชัย สอนศิริ บอกว่าการสัมมนาของ สปช. ครั้งนี้ถือว่าประสบความสำเร็จ เพราะสมาชิกทุกคนมีความมุ่งมั่นตั้งใจ จนได้เนื้อหาสาระที่แท้จริงจากความคิดเห็นในการวางแนวทางอนาคตประเทศอย่างยั่งยืน

โดยในช่วงบ่ายจะเป็นการเสนอหัวข้อสำคัญ โดยให้สมาชิก สปช. คิดและนำเสนอว่าจะมีวิธีการทำงานร่วมกับภาคประชาชนได้อย่างไร เพราะถือเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดในการปฏิรูป และ สปช. จะปรับเปลี่ยนหรือมีวิธีการทำงานให้มีความรวดเร็วอย่างไร

นอกจากนี้ยังมีกระแสข่าวว่า ขณะนี้กรรมาธิการปฏิรูปทั้ง 18 คณะ กำลังอยู่ในช่วงที่เฟ้นหาประธานกรรมาธิการของด้านตัวเอง โดยด้านที่ต้องจับตาได้แก้กรรมาธิการด้านการเมือง ที่ยังมีข้อถกเถียงกันว่าจะให้บุคคลใดทำหน้าที่ประธาน ระหว่าง นายชัย ชิดชอบ และ นายสมบัติ ธำรงธัญวงศ์ เช่นเดียวกับ กมธ.ปฏิรูปพลังงาน ที่เป็นการชิงกันระหว่าง นายทองฉัตร หงศ์ลดารมภ์ และนายอลงกรณ์ พลบุตร กมธ.ปฏิรูปค่านิยม ศิลปะ วัฒนธรรม จริยธรรมและการศาสนา เป็นการชิงกันระหว่าง นางตรึงใจ บูรณสมภพ และนายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์

สำหรับ กมธ.ที่ได้ประธานลงตัวแล้ว เช่น กมธ.ปฏิรูปการปกครองส่วนท้องถิ่น คือนายพงศ์โพยม วาศภูติ กมธ.ปฏิรูปทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คือ นายปราโมทย์ ไม้กลัด กมธ.ปฏิรูประบบสาธารณสุข คือ นางพรพันธุ์ บุณยรัตพันธุ์ กมธ.ปฏิรูปป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ คือ นายประมนต์ สุธีวงศ์ กมธ.ปฏิรูปการคุ้มครองผู้บริโภค คือ น.ส.สารี อ๋องสมหวัง


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend