ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันเสาร์ ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

"นายกฯ"บินจีน ประชุมเอเปค 9 -11 พ.ย.

1.11K 0
นายกฯบินจีน ประชุมเอเปค 9 -11 พ.ย.

7 พ.ย.57 -- เปิดกำหนดการนายกฯบินจีนประชุมเอเปค 9 -11 พ.ย.เตรียมกล่าวถ้อยแถลง หนุนรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมิภาค ก่อนเดินทางไปเมียนมาร์ เข้าร่วมประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนต่อ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยพล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ พล.อ.อ. ประจิน จั่นตอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และคณะผู้บริหารระดับสูง มีกำหนดการเข้าร่วมการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค (APEC) ครั้งที่ 22 ที่กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 9-11 พฤศจิกายน 2557

สำหรับการประชุมเอเปค(APEC) เป็นเวทีหารือระดับผู้นำ มีสมาชิก 21 เขตเศรษฐกิจ อาทิ ออสเตรเลีย บรูไน แคนาดา จีน รัสเซีย ญี่ปุ่น สิงคโปร์ สหรัฐฯ ที่มีเป้าหมายหลักในการเปิดเสรีทางการค้าและการลงทุน ที่เรียกว่า เป้าหมายโบกอร์ ซึ่งกำหนดให้สมาชิกเอเปคที่พัฒนาแล้วเปิดเสรีด้านการค้าและการลงทุนภายในปี 2010 และสมาชิกกำลังพัฒนาภายในปี 2020 การประชุมครั้งนี้ จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 22 โดยจีน ในฐานะเจ้าภาพการประชุม มีผู้นำจากชาติต่าง ๆ ที่ตอบรับเข้าร่วมการประชุม อาทิ นายบารัค โอบามา ประธานาธิบดีสหรัฐ นายชินโซ อาเบะ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น นายวลาดิเมียร์ ปูติน ประธานาธิบดีรัสเซีย นายโทนี่ แอบบอตต์ นายกรัฐมนตรีออสเตรเลีย นายจอห์น คีย์ นายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์ ฯลฯ

หัวข้อหลักของการประชุมครั้งนี้คือการสร้างอนาคตด้วยความเป็นหุ้นส่วนในเอเชีย-แปซิฟิก (Shaping the Future trough Asia-Pacific Partnership) โดยมี 3 ประเด็นสำคัญ คือ 1) การก้าวสู่การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมิภาค 2) การส่งเสริมการพัฒนาอย่างมีนวัตกรรม การปฏิรูปเศรษฐกิจและการเจริญเติบโต 3) การส่งเสริมความเชื่อมโยงอย่างครอบคลุมและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ทั้งนี้ ในการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค นายกรัฐมนตรีไทยจะได้กล่าวถ้อยแถลง โดยมีสาระสำคัญเกี่ยวกับ การสนับสนุนการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมิภาค โดยเฉพาะการจัดตั้งเขตการค้าเสรีเอเชีย-แปซิฟิก หรือ FTAAP การลดปัญหาความเหลื่อมล้ำเพื่อการเจริญเติบโตที่ยั่งยืน การเน้นความมั่นคงทางอาหารและพลังงานเพื่อการพัฒนา การสร้างความเชื่อมั่นให้ประเทศไทยโดยเน้นเสริมความแข็งแกร่งภายในของไทย เพื่อพร้อมเป็นสมาชิกที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมโลก

นอกจากนี้ระหว่างการประชุม นายกรัฐมนตรีจะมีการหารือทวิภาคีกับผู้นำชาติต่าง ๆ อาทิ จีน ฟิลิปปินส์ บรูไน ปาปัวนิวกินี รวมถึงการพบปะกับผู้บริหารระดับสูงของวิสาหกิจและเอกชนจีน

สำหรับกำหนดการเข้าร่วมการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ของนายกรัฐมนตรี มีดังนี้ วันอาทิตย์ที่ 9 พฤศจิกายน 2557 เวลา 8.00 น. นายกรัฐมนตรีและคณะเดินทางออกจากท่าอากาศยานทหาร กองบิน 6 และจะเดินทางถึงกรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ในเวลา 14.20 น. (เวลาที่กรุงปักกิ่งเร็วกว่าที่กรุงเทพฯ 1 ชั่วโมง) จากนั้นในช่วงบ่าย - นายกรัฐมนตรีและคณะเดินทางถึงกรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน และเข้าหารือทวิภาคีกับ นายสี จิ้น ผิง ประธานาธิบดีจีน ช่วงค่ำ - ร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำกับเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง กงสุลใหญ่ไทยในจีน พบปะทีมประเทศไทยในกรุงปักกิ่ง และผู้บริหารระดับสูงของวิสาหกิจและเอกชนจีน

วันจันทร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2557 ช่วงเช้า - การหารือทวิภาคีกับนายกรัฐมนตรีปาปัวนิวกินี - การหารือทวิภาคีกับสุลต่านบรูไน - การหารือทวิภาคีประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ - การหารือระหว่างรับประทานอาหารกลางวัน (Working Lunch) กับผู้แทนสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปคของไทย (ดร.ธวัชชัย ยงกิตติกุล เลขาธิการสมาคมธนาคารไทย) ช่วงบ่าย - เข้าร่วมการหารือระหว่างผู้นำเอเปคกับผู้แทนสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปค ต่อด้วยการประชุมกลุ่มย่อยกับผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคและสมาชิกสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปค ช่วงเย็น - งานเลี้ยงต้อนรับผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค และชมการแสดงทางวัฒนธรรม

วันอังคารที่ 11 พฤศจิกายน 2557 ช่วงเช้า - การประชุมผู้นำเอเปค ช่วงที่ 1 ภายใต้ประเด็นการก้าวสู่การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมิภาค และร่วมปลูกต้นไม้กับผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ช่วงบ่าย - การประชุมผู้นำเอเปค ช่วงที่ 2 ภายใต้ประเด็นการส่งเสริมการพัฒนาอย่างมีนวัตกรรม การปฏิรูปเศรษฐกิจและการเจริญเติบโต จากนั้นในเวลา 17.20 น. นายกรัฐมนตรีและคณะจะเดินทางออกจากกรุงปักกิ่ง โดยเที่ยวบินพิเศษไปยังกรุงเนปิดอว์ เมียนมาร์ เพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 25 ที่กรุงเนปิดอว์ ประเทศเมียนมาร์ ระหว่างวันที่ 12-13 พ.ย.

โดยการประชุมสุดยอดอาเซียนประชุมครั้งนี้ จะเป็นการทบทวนพัฒนาการการสร้างประชาคมอาเซียนและต่อยอดความร่วมมือทั้งสามเสาหลัก เพื่อเตรียมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน รวมทั้ง ผลักดันให้ประเทศคู่เจรจาต่างๆ และสหประชาชาติ เข้ามาสนับสนุนการสร้างประชาคมอาเซียน นอกจากนี้ ผู้นำอาเซียนจะร่วมกันกำหนดทิศทางและวิสัยทัศน์ของประชาคมอาเซียนภายหลังปี 2558 ตลอดจนแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นระดับภูมิภาคและระหว่างประเทศที่สำคัญ ทั้งนี้หัวข้อการหารือของการประชุมฯ ได้แก่ 1) ประชาคมอาเซียนปี 2558 และภายหลังปี 2558 2) ประเด็นระดับภูมิภาคและระหว่างประเทศ นอกจากนี้จะมีการประชุมระหว่างผู้นำอาเซียนกับจีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ สหรัฐอเมริกา อินเดีย ออสเตรเลีย และเลขาธิการสหประชาชาติ การประชุมสุดยอดประเทศลุ่มน้ำโขง-ญี่ปุ่น การประชุมสุดยอดอาเซียนบวกสาม และการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก (East Asia Summit)

สำหรับประเทศไทย นายกรัฐมนตรีจะย้ำถึงความมุ่งมั่นของไทยที่จะแสดงบทบาทสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่องในอาเซียน รวมทั้งผลักดันประเด็นความร่วมมือที่ไทยให้ความสำคัญและเป็นผลประโยชน์ร่วมกันของภูมิภาคในการสร้างประชาคมอาเซียน อาทิ การผลักดันในประเด็นการค้ามนุษย์ ยาเสพติด การรับมือกับภัยพิบัติ เป็นประเด็นเร่งด่วนที่ควรดำเนินการให้มีผลเป็นรูปธรรมในปี 2558

โดยวิสัยทัศน์ของประชาคมอาเซียนภายหลังปี 2558 ไทยจะให้ความสำคัญกับวาระประชาชน (peoples agenda) หรือประชาคมอาเซียนที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง ได้แก่ การขจัดความยากจน การศึกษา สาธารณสุข การลดช่องว่างและการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นต้น

สำหรับกำหนดการการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 25 มีดังนี้ วันพุธที่ 12 พฤศจิกายน 2557 ช่วงเช้า - พิธีเปิดอย่างเป็นทางการและการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 25 - การแถลงเปิดตัวแผนแม่บทด้านประชาสัมพันธ์ของอาเซียน - การประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 25 (Plenary Session) ช่วงบ่าย - การประชุมสุดยอดอาเซียน-อินเดีย ครั้งที่ 12 - การประชุมสุดยอดอาเซียน-ญี่ปุ่น ครั้งที่ 17 - การแถลงเปิดตัว ASEAN Institute of Green Growth Economy (รอยืนยัน) - การประชุมสุดยอดอาเซียน- องค์การสหประชาชาติ ครั้งที่ 6 - การประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน- ออสเตรเลีย สมัยพิเศษ ฉลองครบรอบ 40 ปีความสัมพันธ์ - การประชุมสุดยอดกลุ่มประเทศลุ่มน้ำโขง- ญี่ปุ่น (Mekong-Japan Summit) จากนั้นช่วงค่ำ - นายกรัฐมนตรีและภรรยาเข้าร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำอย่างเป็นทางการ ที่ประธานาธิบดีเมียนมาเป็นเจ้าภาพ

วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤศจิกายน 2557 ช่วงเช้า - ประชุมสุดยอดผู้นำเอเชียตะวันออก ครั้งที่ 9 ต่อด้วยการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน-สหรัฐอเมริกา ครั้งที่ 2 ช่วงบ่าย - การประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน- จีน ครั้งที่ 17 - การประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนบวกสาม ครั้งที่ 17 - การประชุมระหว่างผู้นำอาเซียนกับพผู้แทนสภาที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียน (ABAC Dialogue with Leaders) - พิธีปิดการประชุมและการส่งมอบตำแหน่งประธานอาเซียนของเมียนมาแก่มาเลเซีย ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม นายกรัฐมนตรีและคณะจะเดินทางออกจากท่าอากาศยานนานาชาติกรุงเนปยิดอ เวลา 19.00 น. และจะกลับมาถึงยังท่าอากาศยานกองบัญชาการกองทัพอากาศ กองบิน 6 ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2557 เวลา 21.15 น.


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend