เชียงใหม่ - ผู้สื่อข่าวรายงานว่าจากเหตุการณ์ระเบิดใน ร้านขายอุปกรณ์การเกษตร เบื้องต้นคาดว่าเกิดจากสารโปรแตสเซียมคอลเรท ซึ่งเป็นสารเร่งต้นลำไยให้ออกดอก ที่เก็บอยู่ในร้านเกิดระเบิดขึ้น

โดยจุดเกิดเหตุ บ้านไร่ หมู่ที่ 2 ตำบลดอยเต่า อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ เบื้องต้นมีผู้เสียชีวิต 2 ราย อยู่ระหว่างพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล และบาดเจ็บ 7 ราย เป็นชาย 2 หญิง 5 ขณะนี้ทุกคนพ้นขีดอันตรายแล้ว ส่วนบ้านเรือนเสียหายหนัก 2 หลัง เป็นบ้านเกิดเหตุ 1 หลัง และได้รับผลกระทบ 1 หลัง ส่วนหลังอื่นๆ ได้รับความเสียหายจากเศษไม้ตกใส่หลังคา กระจกแตกจำนวนมาก อย่างไรก็ตาม ทางอำเภอดอยเต่า ปภ. อปท. ศูนย์บริการการแพทย์ฉุก เฉินจังหวัด เจ้าหน้าที่ตำรวจ อส. และหน่วยงานที่เกี่ยว ข้องเข้าตรวจสอบในพื้นที่แล้ว

สรุปสารลำไยเชียงใหม่ระเบิด ดับ 2 เจ็บ 5

สำหรับรายชื่อผู้ได้รับบาดเจ็บ คือ
1.น.ส.สาวิตรี ยางนิยม อายุ 18 ปี ระดับความรุนแรง บาดเจ็บเล็กน้อย 2.นายสม ยางนิยม อายุ 50 ปี ระดับความรุนแรงบาดเจ็บเล็กน้อย3. นายสิรวุฒิ ขันแก้วน่าน อายุ 39 ปี ระดับความรุนแรง บาดเจ็บเล็กน้อย4. นางนาง ติแก้ว อายุ 95 ปี ระดับความรุนแรง บาดเจ็บ ปานกลาง5. ด.ญ.จิราภรณ์ อินใจ อายุ 1.9 ปี ระดับความรุนแรง บาดเจ็บเล็กน้อย6. นายวัน ติแก้ว อายุ 95 ปี ระดับความรุนแรง บาดเจ็บปานกลาง7. น.ส.นงคราญ ทนุโวหาร อายุ 33 ปี ระดับความรุนแรง บาดเจ็บปานกลาง