ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันอาทิตย์ ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

แกนนำชุมชน พอใจการทำงาน รบ. - คสช.

1.60K 3.25K

1 พ.ย. 57 --- แกนนำชุมชน พอใจการทำงาน รบ. - คสช. ให้คะแนนสูงสุด ส่งเสริม ปชช.ดำเนินรอยตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ชดเชยรายได้ชาวสวนยาง ต้อนรับการเยือนนายกฯบาห์เรน พักชำระหนี้เกษตรกร พร้อมให้โอกาส "ประยุทธ์" นั่งนายกฯ ต่ออีก 4 ปี

รศ.ดร.เชษฐ รัชดาพรรณาธิกุล ประธานชมรมนักวิจัยไทยเพื่อความสุขชุมชน (Thai Researchers in Community Happiness Association, TRICHA) เปิดเผยผลวิจัยเชิงสำรวจมาสเตอร์โพลล์ (Master Poll) เรื่อง สำรวจความพึงพอใจของแกนนำชุมชนต่อการทำงานของรัฐบาล กรณีศึกษาตัวอย่างแกนนำชุมชน จำนวนทั้งสิ้น 626 ชุมชน ดำเนินโครงการระหว่างวันที่ 25 - 31 ตุลาคม 2557 ที่ผ่านมา พบว่า

เมื่อถามถึงความพึงพอใจของแกนนำชุมชนต่อการทำงานของรัฐบาลและ คสช. โดยภาพรวม ได้ 8.50 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน ทั้งนี้หากพิจารณาจำแนกตามรายด้าน พบว่า อันดับที่ 1 ได้แก่ การส่งเสริมให้ประชาชนดำเนินรอยตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง ได้คะแนนความพึงพอใจสูงที่สุดอยู่ที่ 8.68 คะแนน อันดับที่ 2 ได้แก่ โครงการชดเชยรายได้พี่น้องชาวสวนยางไร่ละ 1,000 บาทต่อไร่ ไม่เกินครอบครัวละ 15 ไร่ ได้ 8.39 คะแนน อันดับที่ 3 ได้แก่ การต้อนรับการมาเยือนอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีบาห์เรน และโครงการสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำแก่ชาวสวนยางพารารายย่อย เพื่อประกอบอาชีพเสริม รายละไม่เกิน 1 แสนบาท ได้ 8.22 คะแนนเท่ากัน อันดับที่ 4 ได้แก่ โครงการสร้างมูลภัณฑ์กันชน เพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง โดยจะช่วยรับซื้อยางในราคาเป้าหมายที่ 60 บาทต่อกิโลกรัม ในชั้นต้น ได้ 8.21 คะแนน อันดับที่ 5 ได้แก่ การพักชำระหนี้ในปี 2557 เพื่อให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและประชาชนผู้มีรายได้น้อย ได้ 8.20 คะแนน

และรองๆ ลงมา คือการส่งเสริมและพัฒนาการสร้างความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อม และการเคลื่อนไหวของผู้พิการทางการมองเห็น ได้ 8.15 คะแนน การจัดระเบียบพื้นที่ทางการเกษตรและอุตสาหกรรม (Zoning) ได้ 8.14 คะแนน การเตรียมพร้อมเพื่อรองรับปัญหาการขาดแคลนน้ำ ได้ 8.13 คะแนน ผลการเข้าร่วมประชุมผู้นำเอเชีย - ยุโรป ครั้งที่ 10 ที่ประเทศอิตาลี ได้ 8.04 คะแนน การพบปะผู้นำจากประเทศต่างๆ เพื่อแนะนำตัวอย่างสร้างความเข้าใจในสถานการณ์ของประเทศไทย และการขอความร่วมมือในการนำเสนอข่าวของสื่อไทย เพื่อสร้างความเข้าใจกับต่างประเทศ ได้ 8.01 คะแนน เท่ากัน การพัฒนาโครงข่ายรถไฟฟ้าระหว่างเมือง ได้ 7.98 คะแนน การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศบาเรนห์กับประเทศไทยในทุกมิติ และการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงเพื่อเชื่อมโยงฐานการผลิตที่สำคัญและเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน ได้ 7.97 คะแนนเท่ากัน การพัฒนาโครงข่ายขนส่งสาธารณะเพื่อแก้ไขปัญหาจราจร ได้ 7.96 คะแนน การพัฒนาการเพิ่มขีดความสามารถการขนส่งทางอากาศ ได้ 7.89 คะแนน และการพัฒนาโครงข่ายการขนส่งทางน้ำ ได้ 7.88 คะแนน ตามลำดับ

นอกจากนี้เมื่อสอบถามแกนนำชุมชนต่อการให้โอกาส พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ทำงานในฐานะนายกรัฐมนตรี พบว่า ตัวอย่างส่วนใหญ่หรือร้อยละ 63.6 ให้โอกาสในการทำงานจนกว่าจะแก้ไขปัญหาได้เรียบร้อย ร้อยละ 7.7 ให้ทำงานต่ออีก 1 ปี ร้อยละ 14.9 ให้ทำงานต่ออีก 2 ปี ร้อยละ 5.8 ให้ทำงานต่ออีก 3 ปี และร้อยละ 8.0 ให้ทำงานต่ออีก 4 ปี


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend