ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันเสาร์ ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2564

"กลุ่มต้านจีเอ็มโอ" ร้องรัฐบาลยั้บยั้งปลูกพืชดัดแปลงพันธุ์ รอกฎหมายรองรับ

1.54K 0
กลุ่มต้านจีเอ็มโอ ร้องรัฐบาลยั้บยั้งปลูกพืชดัดแปลงพันธุ์ รอกฎหมายรองรับ

30 ต.ค. -- "กลุ่มต้านพืชจีเอ็มโอ"ร้องรัฐบาล ยั้บยั้งการปลูกพืชดัดแปลงพันธุ์จนกว่าจะมีกฎหมายรองรับ

เมื่อเวลา 13.00 น. ที่ศูนย์บริการประชาชนชั่วคราว สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ตัวแทน กลุ่มคัดค้านการปลูกพืชดัดแปลงพันธุกรรม (จีเอ็มโอ) ในเชิงพาณิชย์ จากหลายกลุ่ม สหพันธ์องค์กรผู้บริโภคและสภาเกษตรกรแห่งชาติ นำโดย น.ส.กิ่งกร นรินทรกุล ณ อยุธยา และ น.ส.บุญยืน ศิริธรรม ได้เดินทางมายื่นหนังสือคัดการทดลองปลูกพื้น จีเอ็มโอ ในพื้นที่เปิด ต่อ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ผ่าน นายสุขสวัสดิ์ สุวรรณวงศ์ หัวหน้าฝ่ายประสานมวลชน

โดย นางบุญยืน กล่าวว่า การปลูกพืชดัดแปลงพันธุกรรมในเชิงพาณิชย์ มีผลกระทบเชิงลบมากกว่าผลประโยชน์ เนื่องจากประเทศไทยไม่สามารถปลูกพืชดัดแปลงพันธุกรรม ร่วมไปกับการปลูกพืชทั่วไปและการปลูกพืชในระบบเกษตรอินทรีย์ได้ เพราะหากปลูกร่วมกับพืชอื่นพืชของเกษตกรจะกลายเป็นพืชจีเอ็มโอซึ่งมีลิขสิทธิ์ และประชาชนอาจจะกลายเป็นผู้ละเมิดลิขสิทธิ์ได้ทั้งรู้ตัวและไม่รู้ตัว อีกทั้งในประเทศไทยสามารถเลือกแนวทางพัฒนาทางการเกษตรที่ดีกว่าได้เพราะมีพืชพันธุ์ทางการเกษตรที่หลากหลายจึงไม่มีความจำเป็นที่ต้องนำพืชจีเอ็มโอเข้ามาปลูก

ทั้งนี้ประชาคมวิทยาศาสตร์ยังไม่ได้ข้อสรุปว่าการบริโภคผลิตพันธ์จากสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมจะปลอดภัยกับสุขภาพ และไม่ส่งผลต่อสภาพแวดล้อมในระยะยาว ทำให้หลายประเทศ อาทิ ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา มีแนวโน้มต่อต้านผลผลิตที่มาจากพืชจีเอ็มโอมากขึ้น และหลายประเทศมีการเรียกร้องให้ติดฉลากสินค้าที่มาจากพืชดัดแปลงพันธุกรรม และประเทศไทยที่ประกาศตัวเป็นครัวโลก ต้องมีความชัดเจนว่าเราจะปลูกพืชจีเอ็มโอหรือไม่ เพราะจะมีผลในภาพรวม

ดังนั้นจึงขอเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีสั่งการให้ยับยั้งการอนุญาตให้ปลูกพืชทดลองจีเอ็มโอในแปลงเปิด จนกว่าประเทศไทยจะมีกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพ และขอให้นายกฯแต่งตั้งคณะกรรมการระดับชาติภายใต้ สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จัดทำยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน รวมถึงเกษตรกรรมอินทรีย์และจัดการให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend