ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันจันทร์ ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2564

ธ.ก.ส.จ่ายเงินชาวนาวันแรก 176 ล้าน

583 0

ลักษณ์ วจนานวัช ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า จะเริ่มจ่ายเงินเพื่อช่วยเหลือชาวนาที่ได้จดทะเบียนไว้กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แล้ววันนี้ใน 8 จังหวัดนำร่อง ประกอบไปด้วย ลพบุรี ขอนแก่น ศรีสะเกษ สุรินทร์ มหาสารคาม พิจิตร กำแพงเพชร และพิษณุโลก ตามที่คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2557 เห็นชอบมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะ 3 เดือนแรก 

ส่วนมาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อย จำนวน 3.49 ล้านครัวเรือน พื้นที่ปลูกข้าวนาปี 63.8 ล้านไร่ คิดเป็นวงเงิน 40,000 ล้านบาท โดยการให้เงินช่วยเหลือไร่ละ 1,000 บาท แก่ชาวนาที่จดทะเบียนไว้กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และเปิดบัญชีไว้กับ ธ.ก.ส. ซึ่งมีที่ดินทำกินไม่เกิน 15 ไร่ และชาวนาที่มีที่ดินทำกินเกิน 15 ไร่ให้ช่วยเหลือครอบครัวละ 15,000 บาท สำหรับเกษตรกร 3.49 ล้านราย แบ่งเป็นชาวนาผู้ปลูกข้าวที่มีที่นามากกว่า 15 ไร่ คิดเป็น 55% และชาวนาที่มีที่นาน้อยกว่า 15 ไร่ประมาณ 45%

ในวันแรก ธ.ก.ส.ได้ดำเนินการจ่ายเงินให้แก่เกษตรกรทั้งสิ้น 14,311 ราย วงเงิน 176.1 ล้านบาท ลพบุรีจำนวน 684 ราย วงเงิน 9.2 ล้านบาท, ขอนแก่น 2,407 ราย วงเงิน 26.9 ล้านบาท, ศรีสะเกษ  5,223 ราย 60.6 ล้านบาท, มหาสารคาม 1,476 ราย วงเงิน 16.5 ล้านบาท, สุรินทร์ 195 ราย 2.3 ล้านบาท, พิจิตร 961 ราย วงเงิน 13.5 ล้านบาท, กำแพงเพชร 2,990 ราย 42 ล้านบาท และพิษณุโลก 375 ราย วงเงิน 5.1 ล้านบาท 

ส่วนจังหวัดอื่นๆ ธ.ก.ส.และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะประสานงานเพื่อส่งข้อมูลให้กับ ธ.ก.ส.ดำเนินการจ่ายเงินให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่ขึ้นทะเบียนไว้โดยเร็วที่สุด

นายลักษณ์ กล่าวว่า สำหรับเกษตรกรที่ยังไม่ขึ้นทะเบียนกับทางเกษตรอำเภอนั้น ธ.ก.ส.ขอให้เร่งดำเนินการขึ้นทะเบียนโดยเร็ว ซึ่งเกษตรกรต้องไปขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวกับเกษตรอำเภอในพื้นที่เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและรับรองสิทธิ์ โดยคณะกรรมการบริหารมาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อยระดับอำเภอ จากนั้นให้ชาวนานำสำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากและสำเนาบัตรประชาชน มาจัดทำหนังสือแสดงความจำนงขอเข้าร่วมโครงการที่ ธ.ก.ส.สาขาในพื้นที่ 

หลังจากนั้น ธ.ก.ส.จะตรวจสอบความถูกต้องและส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบเพื่อโอนเงินเข้าบัญชีของเกษตรกรโดยตรงต่อไป ทั้งนี้หากเกษตรกรดำเนินการถูกต้อง ครบถ้วนตามขั้นตอนดังกล่าวก็จะได้รับเงินภายใน 3 วัน นับตั้งแต่ยื่นเอกสารที่ ธ.ก.ส.สาขาในพื้นที่ใกล้บ้าน ล่าสุดมีเกษตรกรมาขึ้นทะเบียนแล้วประมาณ 2.8 ล้านราย ส่วนอีกประมาณ 6 แสนรายขอให้รีบมาขึ้นทะเบียนภายใน 15 พ.ย.นี้ ยกเว้นภาคใต้


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend