ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันอังคาร ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2564

เครือข่ายแรงงาน จี้รัฐปฏิรูปประกันสังคม

2.45K 3

เครือข่ายแรงงานเสนอปฏิรูปประกันสังคมเน้นครอบคลุม อิสระ โปร่งใส ยืดหยุ่น ขู่ล่ารายชื่อยื่นนายกรัฐมนตรีหากไม่รับข้อเสนอปฏิรูป

วันนี้ (17ต.ค.) เครือข่ายประกันสังคมคนทำงาน(คปค.)ประกอบด้วย 14 องค์กร เช่น คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทยศูนย์ประสานงานแรงงานนอกระบบแห่งชาติ มูลนิธิเพื่อนหญิง แถลงและประกาศเจตนารมณ์ ปฏิรูปประกันสังคม โดยเรียกร้องคุ้มครองผู้ทำงานทุกคนทุกอาชีพทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป และต้องได้รับประโยชน์ทดแทนเหมือนกันนอกจากนี้ต้องเป็นอิสระในการบริหารจัดการแบบกระจายอำนาจ เช่นให้มีการเลือกตั้งกรรมการบริหารประกันสังคมรวมทั้งมีระบบตรวจสอบเพื่อความโปร่งใส

ประธานองค์การแรงงานแห่งประเทศไทย นายมนัส โกศล บอกว่าก่อนหน้ากระทรวงแรงงานเสนอร่าง พ.ร.บ.ประกันสังคมเป็น 1 ใน 38 ร่างกฎหมายเร่งด่วนที่จะเข้าสู่การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ แต่ขาดการมีส่วนร่วม จึงอยากให้มีการบูรณาการข้อเรียกร้องของเครือข่ายแรงงาน เข้าไปด้วย ซึ่งหากไม่รับข้อเสนอจะล่ารายชื่อเสนอต่อนายกรัฐมนตรี

ด้าน น.ส.วิไลวรรณ แซ่เตีย รองประธานคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย เผยช่วง 24 ปีที่ผ่านมาระบบประกันสังคมพัฒนาไปไม่มากนัก และขาดการมีส่วนร่วมและไม่สอดคล้องกับความต้องของผู้ใช้แรงงาน ทางผู้ใช้แรงงานจึงได้เสนอร่าง พ.ร.บ.ประกันสังคมฉบับผู้ใช้แรงงานมาอย่างต่อเนื่อง แต่ก็ถูกยกเลิกไป ล่าสุด คสรท.ได้เข้าพบ รมว.แรงงานเพื่อเสนอข้อเรียกร้องดังกล่าว ซึ่ง รมว.แรงงานเห็นด้วยกับข้อเรียกร้องแต่ในส่วนของการปฏิรูปให้ สปส.เป็นองค์กรอิสระนั้นขอเวลาศึกษาก่อน


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend