ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันเสาร์ ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2564

แท็กซี่ไม่ผ่านเกณฑ์อดขึ้นค่าโดยสาร

4.01K 0

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก ระบุตามที่ ก.คมนาคม ได้มอบหมายให้กรมการขนส่งทางบก ทำการศึกษาอัตราค่าโดยสารรถแท็กซี่มิเตอร์ที่เหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและให้เกิดความเป็นธรรม ระหว่างผู้ประกอบการรถแท็กซี่และผู้ใช้บริการซึ่ง ขณะนี้กรมการขนส่งทางบกอยู่ระหว่างการศึกษาถึงอัตราที่เหมาะสม เพื่อเตรียมนำเสนอกระทรวงคมนาคมโดยกำหนดปรับอัตราค่าโดยสาร เป็น 2 ระยะ

ก่อนการปรับอัตราค่าโดยสารระยะ 1 กรมการขนส่งทางบกจะเร่งพัฒนามาตรฐานคุณภาพการให้บริการ ทั้งด้านตัวรถและคนขับโดยให้ยึดมาตรฐานตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด ซึ่งจะจัดให้มีการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจถึงข้อตกลงดังกล่าวแก่ผู้ประกอบการรถแท็กซี่และตัวแทนคนขับ 

เพื่อให้มีการปฏิบัติตามเงื่อนไขคุณภาพบริการก่อนการปรับอัตราค่า โดยสารหลังจากนั่นจะทำการสำรวจและประเมินผลความพึงพอใจในการใช้บริการ ทั้งด้านสภาพรถ และพนักงานขับรถเพื่อเป็นข้อมูลประกอบในการพิจารณาปรับอัตราค่าโดยสารระยะที่ 2 ต่อไป นายจิรุตม์ กล่าวเพิ่มเติมว่าสำหรับมาตรฐานคุณภาพการให้บริการรถแท็กซี่มิเตอร์ก่อนการปรับอัตรา ค่าโดยสารนั้นในด้านตัวรถ

กรมการขนส่งทางบก กำหนดให้รถแท็กซี่มิเตอร์ที่จะนำมาให้บริการต้องมีความพร้อมของอุปกรณ์ต่างๆ อาทิ เครื่องปรับอากาศ ต้องให้ความเย็นได้เพียงพอทั่วถึง มีอุณหภูมิต่ำกว่า 26 องศาเซลเซียส , เบาะที่นั่งไม่ชำรุด อุปกรณ์พร้อมใช้งาน อาทิยางรถ เข็มขัดนิรภัย ที่ปัดน้ำฝน ไฟหน้าไฟท้าย และต้องรักษาความสะอาดทั้งภายนอกและในรถอยู่เสมอ

อาทิ เพดานรถ,ประตูทั้ง 4 บาน,ที่นั่ง, ที่เก็บสัมภาระ,พื้นต้องไม่มีขยะ-ฝุ่น ไม่มีกลิ่นเหม็นหรือกลิ่นอับ ฯลฯ ส่วนด้านคนขับต้องมีความพร้อม อาทิ ต้องมีใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะ, มีบัตรประจำตัวที่ตรงกับคนขับทั้งด้านหน้าและเบาะหลังรถ, การแต่งกายสุภาพสะอาด,ต้องขับรถ ด้วยความระมัดระวังและแสดงกิริยาวาจาสุภาพต่อผู้โดยสาร

ด้านผู้ประกอบการหรือเจ้าของรถต้องจัดส่งประวัติผู้ประจำรถทันทีและทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง, ต้องไม่ให้ผู้ไม่มีใบอนุญาตขับรถขับรถของตน, ต้องดูแลสภาพรถให้มีความพร้อมใช้งานและมีอุปกรณ์ส่วนควบตามที่กฎหมายกำหนดด้วยทั้งนี้กรมการขนส่งทางบกมีมาตรการพักใช้เพิกถอนใบอนุญาตขับรถสาธารณะและแท็กซี่ที่กระทำผิดซ้ำซากถึงขั้นพักใช้และเพิกถอนใบอนุญาตขับรถด้วยโดยแบ่งฐานความผิดออกเป็น 2 กลุ่ม 

คือกลุ่มความผิดทั่วไป เช่น ไม่ใช้มาตรค่าโดยสาร, กิริยาวาจาไม่สุภาพ, ปฏิเสธไม่รับผู้โดยสาร และไม่ส่งผู้โดยสารตามสถานที่ที่ตกลงกันหากพบการกระทำผิด ครั้งที่ 1 ปรับไม่เกิน 1,000 บาท ครั้งที่2 ปรับ 1,000 บาท และพักใช้ใบอนุญาตขับรถ 7 วัน ครั้งที่ 3ปรับ 1,000 บาท และพักใช้ใบอนุญาตขับรถ 15 วัน หากกระทำผิดข้อหาเดียวกันเป็นครั้งที่ 3 ในช่วงระยะเวลา 1 เดือนนับตั้งแต่วันที่กระทำความผิดครั้งแรกจะทำการปรับ 1,000 บาท และเพิกถอนใบอนุญาตขับรถทันที 

สำหรับกลุ่มความผิดร้ายแรง ได้แก่ผู้ขับรถยนต์สาธารณะเสพหรือเมาสุรา หรือเสพยาเสพติดให้โทษและเสพวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทรวมทั้งขับรถในขณะหย่อนความสามารถหรือกระทำความผิดทางอาญาหากพบการกระทำผิดมีโทษตั้งแต่พักใช้จนถึงยกเลิกเพิกถอนใบอนุญาตทันทีทั้งนี้ระหว่างช่วงเดือน เม.ย.-ก.ย.

ที่ผ่านมากรมการขนส่งทางบกได้พักใช้ใบอนุญาตขับรถสาธารณะผู้กระทำผิดดังกล่าวไปแล้ว 48 ราย และเพิกถอนใบอนุญาตขับรถสาธารณะแล้ว จำนวน 1 ราย ความผิดส่วนใหญ่ได้แก่การปฏิเสธไม่รับผู้โดยสาร และไม่ใช้มาตรค่าโดยสาร ทั้งนี้หากพบการฝ่าฝืนหรือรถไม่ปลอดภัยแจ้งศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะ 1584 ตลอด 24 ชั่วโมง


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend