ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันจันทร์ ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2564

SME 73.2% ไร้แผนรับมือภัยพิบัติ

562 0

สสว.เผยผลสำรวจพบเอสเอ็มอีไทย 73.2% ไร้แผนบริหารจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ทั้งที่ได้รับผลกระทบทั้งจากสถานการณ์ภัยแล้งและอุทกภัยในช่วงที่ผ่านมา

รักษาการ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ สสว. วิมลกานต์ โกสุมาศ เผยรายงานจากมูลนิธิเอเชีย ซึ่งได้สำรวจความพร้อมของผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทยในการรับมือภัยพิบัติ พบว่าผู้ประกอบการถึง 73.2% ยังไม่มีแผนบริหารจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติ และแทบไม่มีผู้ประกอบการรายใดมีข้อมูล หรือแผนรับมือวิกฤติจากภัยธรรมชาติ ทั้งที่เคยได้รับความเสียหายอย่างมากจากภัยธรรมชาติมาแล้ว คือสถานการณ์ภัยแล้งในปี 2553 ที่สร้างความสูญเสียต่อเศรษฐกิจถึง 2.4 ล้านล้านบาท และเหตุอุทกภัยในปี 2554 สร้างความสูญเสียถึง 1.4 ล้านล้านบาท

รายงานดังกล่าวระบุว่า เอสเอ็มอีไทยส่วนใหญ่ไม่คิดว่าการวางแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติเป็นสิ่งจำเป็นเพราะขาดความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาสาระของแผนบริหารจัดการความเสี่ยงมีมากมาย และสามารถปกป้องผู้คน สถานที่ และทรัพย์สินได้ ทั้งที่ปัญหาความเปลี่ยนแปลงของสภาพดินฟ้าอากาศมีแนวโน้มจะรุนแรงมากขึ้นในรอบ 50 ปีข้างหน้า ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีจำเป็นต้องมีส่วนกำหนดยุทธศาสตร์ของประเทศในเรื่องนี้

ที่ผ่านมาภาครัฐได้ดำเนินการช่วยเหลือส่งเสริมให้ภาคเอกชนสามารถป้องกันและลดความรุนแรงจากผลกระทบภัยพิบัติ โดยเฉพาะมาตรการช่วยเหลือทางการเงิน เช่น การยกเว้นภาษี การให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ และการช่วยค้ำประกันสินเชื่อ รวมทั้งส่งเสริมให้ภาคเอกชนนำมาตรฐาน ISO 22301 ว่าด้วยการบริหารจัดการธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ไปใช้ในการทำธุรกิจ

ขณะเดียวกัน สสว.ได้จัดทำมาตรการและโครงการต่างๆ เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี สามารถฟื้นตัวได้เร็วขึ้น เช่น โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อรองรับภัยพิบัติ ให้ความสนับสนุนทางการเงินในโครงการอุดหนุนดอกเบี้ย ที่ผ่านมามีผู้ประกอบการ 15,335 ราย ได้รับความช่วยเหลือ ภายใต้วงเงิน 240 ล้านบาท และในเร็วๆนี้ สสว.จะจัดสัมนาเรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ และจะเร่งจัดทำแผนการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง 


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend